Digimogulin palvelukokonaisuus vahvistui uuden asiantuntijan myötä

sinitta-ahonen.jpg

Digimogulin asiantuntijatiimi sai joukkoonsa tuoreen digimarkkinoinnin vahvistuksen, kun Sinitta Ahonen liittyi joukkoon 21.5. Digital Marketing Specialistiksi. Sinitta tulee keskittymään Digimogulilla asiakkaiden hakukone- ja some-markkinointiin sekä sisällöntuotantoon.

Digitaalinen markkinointi on Sinitan mielestä perinteistä markkinointiviestintää tehokkaampaa, koska lähes jokainen ihminen hakee verkosta tietoa sekä lukee uutisia. Viestiminen ja muu kommunikaatio tapahtuu taas kätevästi sosiaalisen median ja sähköpostin välityksellä. 

Asiakaskeskeisyys on olennainen osa digimarkkinointia ja sen myötä myös markkinointiviestinnästä on kehittynyt kohdennettua. Parhaimmillaan se auttaa ja helpottaa kuluttajien arkea, eikä ole enää lähelläkään epätoivottua massamainontaa. ”Esimerkiksi hakukonemarkkinoinnin tarkoituksena on auttaa kuluttajia löytämään etsimänsä tuotteet ja palvelut vaivattomasti verkosta. Jos yrittäjä pystyy vastaamaan tähän tarpeeseen, markkinointiviestintä hyödyttää molempia osapuolia”, Sinitta sanoo.

Sinitta on parhaillaan viimeistelemässä opintojaan markkinoinnin parissa ja opintoihin kuuluu enää lopputyö, jonka Sinitta tekee yhteistyössä Digimogulin kanssa. Lopputyössä tehdään PK-yrityksille digitaalinen markkinointisuunnitelma, jota hyödynnetään pienten ja keskisuurten yritysten markkinoinnissa. Suunnitelma pitää sisällään tietoa erilaisten markkinointi- ja viestintäkanavien tarjoamista mahdollisuuksista, ja erityisesti siitä, kuinka markkinointia voidaan mitata ja kohdentaa kerätyn datan pohjalta. Työssä käsitellään myös tekoälyn luomia mahdollisuuksia markkinointiviestinnälle.

Sinitta on opiskeluidensa aikana toteuttanut useita markkinointisuunnitelmia, tilastollisia ja laadullisia tutkimuksia sekä erilaisia kilpailija-analyysejä. Hän on suunnitellut ja toteuttanut myös verkkosivujen ja –kauppojen hakukoneoptimoituja sisältöjä.

Sinitta osallistui 2017 Googlen markkinointialan opiskelijoille järjestämään kansainväliseen Adwords-kilpailuun, jossa heidän joukkueensa sijoittui Suomen parhaaksi. Sinitta kehittää jatkuvasti Google-taitojaan ja hänellä on hallussa tällä hetkellä Google Analytics (GAIQ)-sertifikaatti sekä Googlen Adwords-hakusanamainonnan sertifikaatit. Nämä ovat osoitus Googlen työkalujen hallinnasta ja tehokkaasta käytöstä digitaalisessa markkinoinnissa. 

Sinitan mukaan Googlen hakukonenäkyvyyttä voidaan ansaita kahdella tavalla: hakukonemainonnalla tai verkkosivujen hakukoneoptimoinnilla. ”Käytännössä hakukonemainonta on nopein tapa nostaa verkkosivujen hakukonenäkyvyyttä niillä hakusanoilla, jotka nähdään tehokkaimmiksi. Toisaalta hakukoneoptimoinnilla saadaan näkyvyyttä ilman maksettua mainontaa ja sillä saadaan pidempiaikaisia tuloksia kuin maksetuilla mainoksilla.  Hakukoneoptimointi vaatii kuitenkin alussa suuremman panostuksen verkkosivujen sisällön suunnitteluun ja kehitykseen”, Sinitta kertoo.

Sinitan ammattitaidosta pääsevät hyötymään kaikki Digimogulin nykyiset ja tulevat asiakkaat.