Mobiili ensin - Liikuntakeskus Oz MAXin verkkopalvelu-uudistus

Mobiili ensin - Mobile First

Uudistimme Liikuntakeskus Oz MAXin verkkopalvelun. Uudistusta lähdettiin miettimään Oz MAXin tiimin kanssa asikaslähtöisesti useasta perspektiivistä.

Asiakaslähtöinen suunnittelu

Ensimmäisenä asiana palvelun suunnittelussa kiinnitettiin huomioon siihen, ketä sivuston on tarkoitus palvella, mitkä ovat heidän päämäämääränsä sivuston käyttäjinä ja mitkä ovat heille asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet. 

Käyttäjäryhmiä oli kaksi 1.) olemassa olevat asiakkaat ja 2.) potentiaaliset uudet asiakkaat. Molemmilla ryhmillä oli täysin omat tarpeensa palvelussa. Suunnittelussa mietittiin, mitä asioita eri käyttäjäryhmät etsivät ensimmäisenä sekä toistuvasti ja miten näitä asioita tarjoillaan käyttäjille.

Mobiiliversio tärkeimpänä

Heti alkuun nostettiin keskiöön mobiilikäyttö. Analytiikasta on voitu todeta lähes kaikkien verkkopalvelujen kohdalla jo useamman vuoden, että palveluja käytetään mobiililla enemmän kuin pöytäkoneilla. Näin oli myös Oz MAXin tapauksessa. Tästä syystä suunnittelua lähdettiin tekemään mobiili ensin (mobile first) metodilla, jossa suunnitellaan ensimmäisenä miten palvelun tulee toimia mobiililaitteissa. Vasta tämän jälkeen tehdään myöhemmin työpöytänäkymän suunnittelu. Suunnittelu on pyöräytetty siis kokonaan toisinpäin verrattuna vanhaan tapaan.

Kun keskiössä oli vielä asiakaslähtöisyys ja kahden eri tyyppisen käyttäjäryhmän palveleminen, suunnittelussa keskityttiin ensimmäisenä huolelliseen mobiilivalikon suunnitteluun.

Lisää kauppaa verkosta

Kolmantena asiana uudistuksessa keskityttiin Oz MAXin haluun nostaa verkko-ostajien määrää eli parantaa verkkokaupan konversioastetta. Tämän onnistumiseen vaikuttaa edellämainittujen lisäksi hyvin moni muukin asia kuten esimerkiksi millä tavalla nykyisiä tyytyväisiä asiakkaita on nostettu esiin. Käytetäänkö tekstiä, kuvia tai videota oikeissa kohdissä ja löytyykö toimintokehotteita riittävästi.

Kun ostopäätös on muodostunut niin tärkeimpinä pointteina ovat ostettavien palvelujen selkeä tuotteistus, esilletuonti ja ostoprosessin sujuvuus. Näihin asioihin kiinnitettiinkin erityistä huomiota suunnittelussa ja ostoprosessin hiominen jatkuu edelleen yhdessä toiminnanohjausjärjestelmän toimittajan kanssa.

Verkkopalvelun toteutus

Kuten Digimogulin edistyneeseen tuotantotapaan kuuluu aina keskisuuriin projekteihin saakka niin sama käyttöliittymän ja visuaalisuuden toteuttanut suunnittelija jatkoi varsinaisen toteutuksen parissa loppuun saakka. Tällä tavoin suunnitelma jalostui vielä koodausvaiheessa saumattomasti lukuisilla käytännön yksityiskohdilla.

Verkkopalvelu toteutettiin avoimen lähdekoodin Wordpress-julkaisujärjestelmän päälle custom-toteutuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkopalvelu tehtiin mittatilaustyönä sekä loppukäyttäjien että asiakkaan omiin tarpeisiin.

Wordpress-ylläpidon rakentaminen

Asiakkaalle käytettävissä oleva verkkoselainpohjainen ylläpito rakennettiin useista eri sisältömoduuleista, joita voi käyttää "hallitulla vapaudella" nykyisiä sivuja muokatessa ja uusia sivuja luodessa. Ylläpidossa voi sivuston tekstin ja kuvien hallinnan lisäksi esimerkiksi käyttää useampia palstoja, tehdä monenlaisia sisältönostoja (esim. toimintokehotteita ja palvelunostoja) eri yhteyksiin. Erilaiset sisältökokonaisuudet niputettiin yhteen hallinnan helpottamiseksi, kuten ryhmäliikuntalajit ja asiakaspalvelijat (valmentajat, fysioterapeutit ja hierojat).

Analytiikan implementointi

Jotta verkkopalvelun toimivuutta suhteessa tavoitteisiin voidaan mitata, implementoimme lopuksi analytiikan mukaan sivustolle. Käytännössä tämä tarkoitti mm. Google Tag Managerin ja Google Analyticsin asennusta sekä määriteltyjen tavoitteiden mittaamisten konfigurointia.

Jatkuva verkkopalvelun kehitys

Monikaan verkkopalvelu ei ole koskaan varsinaisesti valmis vaan aina löytyy kehitettävää ja näin on myös Oz MAXin tapauksessa.. Kehitystä voi tänä päivänä ohjata hyvinkin tarkkaan datan avulla. Järkevä ja pitkäjänteinen verkkopalvelun kehitys tähtää systemaattiseen konversioasteen parannukseen.

Sivusto löytyy osoitteesta: ozmax.fi

Kiinnostuitko?

Mikäli sinulla heräsi kiinnostus juuri teidän verkkopalvelunne uudistamiseen niin ota yhteyttä. Teemme veloituksettoman tilannekartoituksen.