kehysmalli

Miten hyödynnät dataa markkinoinnissa ja myynnissä?

Miten hyödynnät dataa markkinoinnissa ja myynnissä?

Markkinointi- ja myyntiteknologioiden jatkuvan kehityksen myötä yrityksillä on entistä laajemmat mahdollisuudet kerätä erilaista dataa kävijöistä ja asiakkaista. Tämä antaa yrityksille valtaisat mahdollisuudet kehittää ja parantaa markkinointia ja myyntiä, mutta luo toisaalta myös runsauden ongelman: mitä tietoa olisi hyvä kerätä, millä tavalla sitä kerätään, miten sitä analysoidaan ja miten hallita tätä kokonaisuutta.