Viisi syytä valita kumppaniksi full stack -markkinoija

Joskus pieni toimisto törmää ennakkoluuloihin tai olettamuksiin, että onnistunut markkinointi vaatii tekijäkseen isoja mainos- tai digitoimistoja, tai jopa useampaa eri asioihin erikoistunutta toimistoa. Joissain tapauksissa tämä varmasti pitääkin paikkansa, mutta useasti pieni, ketterä ja asiantunteva toimija ratkaisee yrityksen markkinoinnin haasteet tehokkaammin ja todennäköisesti myös pienemmillä kuluilla.

Markkinointi ja myynti ovat muuttuneet digitalisaation myötä todella paljon. Pieniin (kuten isompiinkin) digimarkkinoinnin toimijoihin mahtuu yliagressiivisia tyrkyttäjiä, monenlaisia henkseleiden paukuttajia, mutta toisaalta myös ilahduttava määrä timantinkovia ammattilaisia. Toimijoiden erottuvuustekijänä toimii henkilöiden tärkein pääoma – eli näkemys, ammattitaito, vahva kokemus ja verkostot sekä tieto kuinka näillä luodaan arvoa asiakkaalle.

Kanavien ja keinojen määrä on kasvanut, puhumattakaan erilaisista hyödynnettävistä markkinoinnin teknologioista. Monenlaiset mittaustavat mahdollistavat toimenpiteiden kannattavuuden seurannan ja ketterän markkinoinnin. Kun strategiset suuntaviivat on mietitty, voidaan erilaisia markkinoinnin taktiikoita testata käytännössä, jolloin opitaan tuloksista ja kohdennetaan tekeminen ja markkinoinnin investoinnit toimivimpiin keinoihin.

Growthverse / Marketing Landscape

Full stack marketer hoitaa työn tehokkaimmin

Koodauspuolella puhutaan usein full stack -kehittäjistä (developereista), eli kavereista jotka taitavat sekä back- että front-endin lainalaisuudet ja osaavat näin tuottaa sovelluksia tai muuta koodia syy-seuraussuhde mielessä. Sama on myös nähtävissä markkinoinnissa: full stack -markkinoijalla suunnittelu ja toimenpiteet hoituvat tehokkaasti alusta loppuun, mutta lisäksi tekemistä ohjaa suurempi näkemys ja kokemus asiakkaan liiketoiminnasta ja sen tavoitteista.

Mitä hyötyä full stack marketer sitten voi tarjota asiakasyritykselle?

1. Laaja-alainen osaaminen

Usein full stack -markkinoijan osaamista lujittaa vuosien varrella hankittu osaaminen, arvokkaat kokemukset, tietotaito toimivista ratkaisuista, laaja verkosto ja ymmärrys liiketoiminnasta. Siinä missä perinteisesti markkinoinnin suunnittelija tai projektityöntekijä keskittyy vain oman juttunsa tekemiseen, full stack -markkinoija osaa ottaa kokemustensa perusteella huomioon strategian ohjaavat tekijät ja tuoda lisäarvoa koko asiakaspolun varrelle eri toimialoilta karttuneen osaamisen ansiosta.

2. Budjetti pitää

Toinen pienen toimijan etu on budjettien ja projektiaikataulujen pitävyys. Kun raskasta kulurakennetta ei tarvitse kattaa projektin yläkanttiin hinnoittelulla, saa samalla rahalla enemmän sitä itseään eli konkreettista työtä. Toisaalta myös aikataulupaine on suurempi, sillä pienemmällä toimijalla ei ole vara makuuttaa projekteja tyhjänpanttina. Samalla korjausten ja lisätöiden toimittaminen tai suunnittelu on edullisempaa, ja töihin päästään tarttumaan salamannopeasti.

3. Markkinoinnin teknologioiden hallinta

Kokonaisvaltainen osaaminen tuo myös vastuun viimeisimpien teknologioiden, taktiikoiden ja palveluiden ymmärryksestä. Full stack -markkinoija tuntee uusimmat teknologiat automaatioista kaikkikanavaiseen markkinointiviestintään ja myös ylläpitää osaamistaan aktiivisesti. Teknologioita on valtava määrä, mutta toimijan ohjelmistoriippumattomuus ja halu tarjota asiakkaille toimivinta ratkaisua juuri heidän tarpeeseensa toimii pohjana erilaisten teknologioiden kokeiluille.

Resurssien ollessa kortilla hyödynnetään eri osa-alueita korvaavia tai täydentäviä teknologioita kustannustehokkaasti. Näin skaalautumisvara projekteissa säilyy, eivätkä kustannukset karkaa potenssilukuihin. Samalla tekeminen ei ole sidottu henkilöresursseihin, vaan osaaminen ja tietotaito voidaan siirtää myös asiakkaalle, jolloin kaikki voittavat.

4. Skaalautumisvara

“Mutta eikö juuri pieni toimisto joudu pulaan resurssien osalta?”, joku saattaa kysyä. Pienen toimiston haasteena on resurssipula, mutta samalla se on myös yksi nopean skaalautumisen mahdollistaja. Full stack -markkinoijan apukäsiksi haalitaankin tarvittaessa oman alansa huippuammattilaiset nopealla aikataululla, kun isommassa toimistossa osaajat ovat aina sidottuja tulevien projektien aikatauluihin. Näin päästään vauhdilla lisäämään vettä myllyyn tarpeen niin vaatiessa, kustannusten pysyessä maltillisena.

5. Alusta loppuun saman katon alta

Vahvalla visiolla, osaamisella ja yhteisymmärryksellä projekti luotsataan Full stack -markkinoijan avulla alusta loppuun sujuvasti. Olipa kyseessä digimarkkinoinnin strategian myllerrys, verkkosivukehitys, yksittäisten kampanjoiden toimenpiteet tai sosiaalisen median hyödyntäminen, Full stack -markkinoija takaa valmiin toimituksen lisäksi myös näkemystä, kokemusta ja vinkkejä onnistumisten tueksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Voidaan puhua jopa sparrauksesta, jossa ammattitaito ja kokemus heijastuvat siihen, miten uunituoreesta jutusta saadaan puristettua parhaat lisätehot.

Yhteenvetona siis todettakoon, että nykyään markkinoinnin kumppanin valinnassa on enemmän vaihtoehtoja kuin ennen. Ketterien toimijoiden, uusien innovatiivisten toimintamallien ansiosta pienet ja verkostoituneet toimijat ovat tulleet jäädäkseen. Tämä tarkoittaa entistä asiantuntevampaa palvelua ja enemmän vastinetta rahalle ostajan näkökulmasta.

P.S. Haluamme jakaa hyödyllisiä oppeja avoimesti. Tutustu digimarkkinoinnin oppaisiimme täältä.