Talgraf on Suomen johtava taloushallinnon raportointi- ja budjetointiratkaisuihin erikoistunut ohjelmistotoimittaja. Talgraf kehittää ohjelmistoratkaisuja, jotka tehostavat ja helpottavat taloudellisen informaation hyödyntämistä liiketoiminnan johtamisessa.

Talgrafilla oli huomattu, että käytetyt markkinointikeinot eivät tuottaneet enää haluttua tulosta. Markkinointiin tarvittiin uutta näkökulmaa ja uusia konkreettisia keinoja. Talgraf valitsi vuoden 2017 alusta Digimogulin markkinoinnin kehittämisen yhteistyökumppaniksi.

Digimarkkinoinnin tilannekatsaus ja suunnittelu

Kehitystyön alussa toteutimme tilannekatsauksen, jossa perehdyttiin markkinaan ja nykytilanteeseen. Kävimme läpi yhdessä asiakkaan kanssa, mitä he ovat aikaisemmin tehneet, miten asiat ovat toimineet ja mitä on mietitty tehtäväksi. Toimme keskusteluun mukaan oman asiantuntemuksemme ja kokemuksemme digitaalisesta markkinoinnista. Tämän pohjalta alkoi hahmottua oikeanlainen kokonaisuus. Loimme yhteistyössä markkinoinnin kehysmallia hyödyntäen tavoitteet ja suunnittelimme konkreettiset keinot, joilla tavoitteisiin päästään.

Verkkosivuston uudistus ja markkinoinnin automaatio

Käytännön tekemisen tasolla uudistimme yrityksen verkkosivuston. Asiakkaan kanssa keskustelujen jälkeen sivuston alustaksi valikoitui WordPress ja sivusto päätettiin toteuttaa custom-toteutuksena Foundation front-end frameworkin päälle. Sivustolle tehtiin ennen julkaisua hakukoneoptimointi ja sivuston taustalle kytkettiin Active Campaign -markkinoinnin automaatiojärjestelmä.

Google-markkinoinnin hiominen

Perehdyimme yrityksen Adwords-mainonnan historiaan eli käytettyihin taktiikoihin ja tuloksiin. Hioimme Google Adwords -mainontaa uusiksi luoden tavoitteiden mukaisen taktiikan Adwordsin ja sen mahdollistamien erilaisten keinojen käytölle. Toteutimme kampanjat ja autoimme oikeanlaisen mediabudjetin valinnassa.

Suunnitelma sisältömarkkinointiin ja sosiaaliseen mediaan

Teimme tiiviin sisältösuunnitelman ja sparrasimme sosiaalisen median tavoitteellisessa käyttöönotossa ajatellen markkinointia ja mainontaa.

Datan hyödyntäminen ja markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen

Toteutimme datan hyödyntämiseen markkinoinnin työpöydän ja KPI-mittariston (Key Performance Indicators), johon kerättiin tärkeimmät markkinoinnin menestystä kuvaavat mittarit selkeään näkymään. Loimme myös muutamia yksityiskohtaisempia kanavakohtaisia mittareita. Opastimme asiakkaan käyttämään toteutettua mittaristoa, jolla seurataan jatkuvasti markkinoinnin tekemisen tehokkuutta.

Vieraile Talgrafin verkkosivustolla osoitteessa: talgraf.fi