Digimarkkinoinnin suunnittelu

Hyvän suunnitelman avulla yrityksenne voi olla jopa toimialanne tehokkain markkinoija digitaalisissa kanavissa.

Autamme tekemään yrityksellenne selkeän digimarkkinoinnin suunnittelman (digistrategian), joka toimii digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä ohjaavana dokumenttina. Voimme käydä yhdessä läpi myös olemassa olevan markkinointisuunnitelman ja päivittää sen tähän päivään.

Digimarkkinoinnin suunnitelman runko on seuraava

1. Markkinatilanne

Käydään läpi yrityksenne sekä kilpailijoiden markkinatilanne ja –osuus olemassa olevan tiedon pohjalta.

2. Kilpailijat

Analysoidaan kilpailevien toimijoiden digimarkkinoinnin vahvuudet ja heikkoudet.

3. Kohderyhmät

Määritetään markkinoinnin kohderyhmät ja pääkohderyhmät.

4. Tavoitteet

Määritetään mitattavat tavoitteet, mitä markkinoinnin toimenpiteillä halutaan saavuttaa ja mitkä toimenpiteistä ovat tärkeimpiä. Halutaanko toteuttaa lyhyen aikavälin toimenpiteitä, vai keskitytäänkö jatkuvaan ja toistuvaan markkinointiin? Tarkkaan määritellyt, saavutettavat tavoitteet ovat tarvittava pohja onnistuneeseen toteutukseen.

5. Toimenpiteet

Suunnitellaan konkreettiset digimarkkinoinnin toimenpiteet, jotka ovat linjassa tavoitteiden, aikataulujen ja resurssien suhteen. 

6. Mittarit

Määritetään mittarit, joilla voidaan seurata toimenpiteiden toimivuutta ja tavoitteiden toteutumista sekä kampanjan tai muun toteutuksen aikana että sen jälkeen.

7. Aikataulut

Tehdään aikataulut markkinoinnin toimenpiteille.

8. Markkinoinnin kehitys ja jatkotoimenpiteet

Sovitaan jatkotoimenpiteistä ja kehityksen kohteista yhdessä. Tarkistetaan toimenpiteiden toimivuus halutun aikavälin jälkeen, jonka jälkeen sovitaan ja suunnitellaan korjausliikkeet tai muutokset.