Google Display-mainonta

Google Display‑verkoston avulla voit tavoittaa suuren määrän potentiaalisia asiakkaita ja kiinnittää heidän huomionsa jo ostoprosessin alkuvaiheessa.

Verkosto kattaa maailmanlaajuisesti yli 90 prosenttia internetin käyttäjistä. Verkosto sisältää yli kaksi miljoonaa sivustoa koostuen suurista ja pienistä sivustoista niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Google Display-mainonnan hyötyjä

Brändinäkyvyys

Display-mainonnalla saadaan näkyvyyttä oikeassa asiayhteydessä ja päästään potentiaalisten asiakkaiden "top-of-mindiin" eli yhdeksi ensimmäisistä vaihtoehdoista kun palvelun tai tuotteen hankinta tulee ajankohtaiseksi.

Kohdentaminen

Verkoston kautta voidaan näyttää mainontaasi ihmisille kun he vierailevat jollain tietyn aiheisilla sivustoilla tai ovat osoittaneet kiinnostuksensa jotain tiettyä aihetta kohtaan.

Mitattavuus

Google tarjoaa erinomaiset työkalut mainonnan toimivuuden arviointiin ja erilaisten raporttien luomiseen. Hyödyllisten tilastojen avulla Display-mainoskampanjaa voidaan optimoida tehokkaasti.

Onnistu Display-mainonnassa avullamme

Olemme Google Partner -kumppaniyritys. Toteutamme Google sertifioimana toimijana laadukasta display-mainontaa ja optimoimme tuloksia. Tämä tarkoittaa sitä, että saat samalla mediapanostuksella enemmän vastinetta rahoillesi.